Apache ile NTFS üzerinde php dosyası çalıştırmak

Başlık biraz uzun olmuş olabilir. Ama gayet açık bir başlık oldu ben ubuntu 13.04 kullanıyorum NTFS tarafında www (root) klasörlerimi tutuyorum fakat tüm ayarlamaları yapmama ragmen karşıma böyle bir hata sayfası çıkıyor.
Ekran görüntüsü 2013-07-12 04:06:11

Adım adım yaptığım işlemleri anlatayım

Öncelikle Ubuntu’nun sabit disklerimize vermiş olduğu isimden kurtulalım. Buradaki işlemleri yaptığınızı varsayıyorum.

daha sonra https://apps.ubuntu.com/cat/applications/ntfs-config/ adresinden ntfs-config tool unu yüklüyoruz.

sudo ntfs-config

komutundan sonra açılan pencerede ne görür isek işaretleyip kapatıyoruz.

Ekran görüntüsü 2013-07-14 06:09:01

işlem tamamdır. Ben win de d olarak adlandırdığımız sürücüyü burada YeniBirim olarak adlandırdım.

/etc/apache2/sites-available/

altında bulunan default dosyasını açıp içerigini aşagıdaki gibi degiştirdigimiz zaman herşey çalışıyor olması lazım.

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]

DocumentRoot /media/YeniBirim/www/php/public_html
 #/var/www
 <Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
 </Directory>
 <Directory /media/YeniBirim/www/php/public_html/>
 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 allow from all
 </Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
 <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
 AllowOverride None
 Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
 Order allow,deny
 Allow from all
 </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
 # alert, emerg.
 LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>