Ubuntu Üzerinde Vagrant Box Klasörünü degiştirme

Ubuntu kurulu bilgisayarımda bir kaç deneme yaparken bilgisayarın çökmesi sonucu ve sürekli `vagrant box`ları indirmekle ugraşmak yerine vagranrant box klasörünün yerini degiştirmek daha mantıklı bir çözüm olarak göründü bunun için home klasörünüzde oluşturacağınız .bash_profile
sudo gedit ~/.bashrc
en altına aşagıdaki kodu yapıştırdıktan sonra artık bilgisayarımız bir sonraki açılıştan itibaren indirilen tüm boxlar /media/sda5/Virtual/Boxes altında barındırılacaktır.
export VAGRANT_HOME=/media/sda5/Virtual/Boxes/boxes

Apache ile NTFS üzerinde php dosyası çalıştırmak

Başlık biraz uzun olmuş olabilir. Ama gayet açık bir başlık oldu ben ubuntu 13.04 kullanıyorum NTFS tarafında www (root) klasörlerimi tutuyorum fakat tüm ayarlamaları yapmama ragmen karşıma böyle bir hata sayfası çıkıyor.
Ekran görüntüsü 2013-07-12 04:06:11

Adım adım yaptığım işlemleri anlatayım

Öncelikle Ubuntu’nun sabit disklerimize vermiş olduğu isimden kurtulalım. Buradaki işlemleri yaptığınızı varsayıyorum.

daha sonra https://apps.ubuntu.com/cat/applications/ntfs-config/ adresinden ntfs-config tool unu yüklüyoruz.

sudo ntfs-config

komutundan sonra açılan pencerede ne görür isek işaretleyip kapatıyoruz.

Ekran görüntüsü 2013-07-14 06:09:01

işlem tamamdır. Ben win de d olarak adlandırdığımız sürücüyü burada YeniBirim olarak adlandırdım.

/etc/apache2/sites-available/

altında bulunan default dosyasını açıp içerigini aşagıdaki gibi degiştirdigimiz zaman herşey çalışıyor olması lazım.

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]

DocumentRoot /media/YeniBirim/www/php/public_html
 #/var/www
 <Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
 </Directory>
 <Directory /media/YeniBirim/www/php/public_html/>
 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 allow from all
 </Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
 <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
 AllowOverride None
 Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
 Order allow,deny
 Allow from all
 </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
 # alert, emerg.
 LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Gparted (Disklere yeni isimler)

Bazen ubuntu disklerimizi ismlendirir iken saçma isimler verebiliyor

85b3h539535h

gibi isimlendirmeler yapabiliyor yahut arada boşuklar olan isimlendirmeler yapabiliyor bunları yaptığı zaman klasör ve alt dizinlere ulaşmada çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. (En azından ben yaşadım) Gparted sayesinde verilen bu isimleri daha anlamlı bir hale dönüştürebiliyoruz.

http://gparted.sourceforge.net/ adresinden indirip yahut Ubuntu Yazılım Merkezinden Gparted‘ ı kuruyoruz. Kurduktan sonra

sudo gparted

komutu ile programı çalıştırıyoruz.

Degiştirecegimiz disk eger o an sisteme baglı ise üzerinde işlem yapamayız! İşlem yapmak istediğimiz diskin o an için sistem ile olan bagını kaldırmamız lazım.

Ekran görüntüsü 2013-07-14 06:04:05

işlem yapmak istediğimiz diski seçip üzerinde sağ tıklıyoruz ve etiket başlığını seçiyoruz. Açılan pencereden diskimizin hangi etiket ile anılmasını istediğimizi yazıp tamam diyoruz ve işlemimiz bitmiştir.

Composer Language Problem

Benim sistemin Ubuntu 13.04 php 5.4.9 (Türkçe)

Eğer composer ile bir paket indirmeye yahut güncellemeye çalıştığınızda

PHP Fatal error: Couldn't find implementation for method Composer\DependencyResolver\RuleSet::getiterator in Unknown on line 0

Fatal error: Couldn't find implementation for method Composer\DependencyResolver\RuleSet::getiterator in Unknown on line 0

Gibi bir hata alıyor iseniz. Aynı hatayı dili İngilizce yaptığınız almıyor ve sorunsuz bir biçimde yüklüyor ise ;

#komut satırından bu komutu vermeniz sorununuzun düzelmesine yardımcı olacaktır
export LANG=C