Symfony Simple Sitemap

<?php

namespace Brkhn\WebBundle\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Template;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

class SiteMapController extends Controller
{
  /**
   * @Route("/sitemap.{_format}", name="sitemaps_sitemap", Requirements={"_format" = "xml"})
   * @Template("BrkhnWebBundle:SiteMap:index.xml.twig")
   */
  public function indexAction()
  {
    $urls = array();
    $hostname = $this->getRequest()->getHost();

    $urls[] = array('loc' => trim($this->get('router')->generate('home_page'),'/'), 'changefreq' => 'weekly', 'priority' => '1.0');

    $questions = $this->getDoctrine()->getRepository('QuestionWebBundle:Posts');
    foreach($questions->findBy(array('typeId'=>1)) as $post ){
      $urls[] = array('loc' => $this->get('router')->generate('posts_view',
          array('id' => $post->getId())), 'priority' => '0.5');
    }

    $users = $this->getDoctrine()->getRepository('UserUserBundle:User');
    foreach($users->findAll() as $user ){
      $urls[] = array('loc' => $this->get('router')->generate('user_profile',
          array('id' => $user->getId())), 'priority' => '0.5');
    }
    return array('urls' => $urls, 'hostname' => $hostname);

  }

}
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  {% for url in urls %}
    <url>{# check if hostname is not alreay in url#}
      <loc>http://{%if url.loc|replace({hostname:''}) == url.loc%}{{hostname}}{{url.loc}}{%else%}{{url.loc}}{%endif%}</loc>
      {% if url.lastmod is defined %}
        <lastmod>{{url.lastmod}}</lastmod>
      {% endif %}
      {% if url.changefreq is defined %}
        <changefreq>{{url.changefreq}}</changefreq>
      {% endif %}
      {% if url.priority is defined %}
        <priority>{{url.priority}}</priority>
      {% endif %}
    </url>
  {% endfor %}
</urlset>

Çok fazla yazıya gerek olmasa gerek 🙂 kodlar konuşsun basitce bir sitemap xml oluşturmanıza yardımcı olur umarım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir