Anneler Cevaplasın

Aslında akşamları oturur iken bunca sene neler ile uğraştım hiç kendime ait güzel bir projem olmadı hatta öğrendiğim ilgilendiğim tüm yapıları kullanabileceğim bir sistem yapmayı, onca zamandan sonra bugünlere gelmemde ön ayak olan insanlara ithaf etmek amacıyla başlamıştım.

Bir gece vakti gelen mail ile Proje Pazarı yarışmasınada katıldığımı bir soru cevap sitesi, www.annelercevaplasin.com,

Günümüzde internetin bilgi kaynağı olduğu göz önünde bulundurulduğunda çocuk gelişimi alanında farklı kültürlerden yanlış olarak devşirilen davranışların kültürek bir kayba neden olmasından dolayı, kendi kültürümüz içinde deneyimli olan insanların deneyimlerini paylaşarak kültürel kaybın önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Anne ve anne adaylarının komik ve basit olarak düşündüğü soruları soramadığı çekindiği yahut paylaşabileceği bir yer bulamadığında rahatlıkla sorularını yöneltebileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Güzel niyetle ile yapılmış güzel bir proje kısacası.

Ufak bir teşekkür

2008 yılında Üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıl içinde çoktan yapmam gereken bir şey olduğunu farkettim ve geçte olsa bu blog girdisini yazmaya karar verdim…

Öncelikle;

İnternette yeni bir kavram gördüğümde daha çok yeni çıkmış gibi koşarak yanına gidip (sizden daha önce bir şey ögrendim diyebilmek için) hemen ögrendiğimi anlatmaya çalışır iken sakince dinleyen ve aslında onun daha eski olduğunu ama yeni özellikleri olabileceğine belirterek “hadi gel beraber bakalım” diyebilen,
Tüm işinin arasında herşeyi bırakıp bizimle oturup araştıran deneyen yaptığımız hatalara düzeltmeye çalışan Selçuk Sırrı Tercan’a;

Bu yolda bizi hep destekleyen (maddi ve manevi) bizim içimizdeki inancı ve girişimcilik ruhunu bize aşılayan bizi öyle bir gaza getirip yürüyerek tüm organize sanayiyi dolaşıp “web sitesi istermisiniz” diye sormamıza sebep olan,
Tüm olumsuzluklara ragmen olsun napalım diyerek yeni işlere bakmamızı bize öğreten Aydın Kiper’e,

Bizimle sohbet etmek için gelip saatlerce bilgisayar başına oturup ( ki 6 saat gibi bir sürede javascript auto complete yapmıştık google bile kullanmaz iken ) destegini ve büyüklüğünü hiç esirgemeyen bir şeyler yapmamız için bizi teşvik eden fikirler sunan yapmamız için bizi zorlayan (biz istemesek bile) bizi hiç yalnız bırakmayan Aytaç Kaya’ya;

En zor zamanlarımda bile büyüklüklerini göstererek Eğitenliğin sadece derste olmayacağını gösteren Abilik ve Ablalık yapan (ki ben ilk tanıdığım da onlar son sınıftı) Onur İşbulan (+ Eşi ) ve Zeliha Demir’e,

Tüm yol boyunca ve halen yanımda olan bu yolda sıkılmadan ve bildiğim duyduğum ögrendiğim herşeyi büyük bir heycanla paylaşmak istediğim gecelerce oturup bir şeyler yazmak için beraberce çabaladığımız, parasını alamadığımız onca işe rağmen halen vazgeçmeden bir şeyler ögrenmek için didindiğimiz bazen platformlarımız ayrı düşse bile gönüllerimizin ayrı düşmediği Birtan Yıldız’a;

burda anlatamadığım yazıların kifayetsiz kalacağı bir çok duyguya ragmen, isimleri unutulan ama yaptıklarını unutulmayan sayamadığım bir çok insana üzerimde bir yük gibi hissetiğim için teşekkür etmek istedim;

Böyle kuru kuru teşekkür etmek olmazmış şuanki durum;

Verdikleri tüm emeklerin sonucu olarak Selçuk Sırrı Tercan’a , Aydın Kiper’e, Aytaç Kaya’ya, Onur İşbulan’a, Zeliha Demir’e ve Birtan Yıldız’a İthafen

www.annelercevaplasin.com

İçinde

 • angularjs
 • Symfony 2 ( Docrtine, twig, monolog )
 • İhtiyaca göre node.js kullanılabilecek olan ufak bir çalışma

 

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin

Symfony Simple Sitemap

<?php

namespace Brkhn\WebBundle\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Template;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

class SiteMapController extends Controller
{
  /**
   * @Route("/sitemap.{_format}", name="sitemaps_sitemap", Requirements={"_format" = "xml"})
   * @Template("BrkhnWebBundle:SiteMap:index.xml.twig")
   */
  public function indexAction()
  {
    $urls = array();
    $hostname = $this->getRequest()->getHost();

    $urls[] = array('loc' => trim($this->get('router')->generate('home_page'),'/'), 'changefreq' => 'weekly', 'priority' => '1.0');

    $questions = $this->getDoctrine()->getRepository('QuestionWebBundle:Posts');
    foreach($questions->findBy(array('typeId'=>1)) as $post ){
      $urls[] = array('loc' => $this->get('router')->generate('posts_view',
          array('id' => $post->getId())), 'priority' => '0.5');
    }

    $users = $this->getDoctrine()->getRepository('UserUserBundle:User');
    foreach($users->findAll() as $user ){
      $urls[] = array('loc' => $this->get('router')->generate('user_profile',
          array('id' => $user->getId())), 'priority' => '0.5');
    }
    return array('urls' => $urls, 'hostname' => $hostname);

  }

}
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  {% for url in urls %}
    <url>{# check if hostname is not alreay in url#}
      <loc>http://{%if url.loc|replace({hostname:''}) == url.loc%}{{hostname}}{{url.loc}}{%else%}{{url.loc}}{%endif%}</loc>
      {% if url.lastmod is defined %}
        <lastmod>{{url.lastmod}}</lastmod>
      {% endif %}
      {% if url.changefreq is defined %}
        <changefreq>{{url.changefreq}}</changefreq>
      {% endif %}
      {% if url.priority is defined %}
        <priority>{{url.priority}}</priority>
      {% endif %}
    </url>
  {% endfor %}
</urlset>

Çok fazla yazıya gerek olmasa gerek 🙂 kodlar konuşsun basitce bir sitemap xml oluşturmanıza yardımcı olur umarım.

Ubuntu Üzerinde Vagrant Box Klasörünü degiştirme

Ubuntu kurulu bilgisayarımda bir kaç deneme yaparken bilgisayarın çökmesi sonucu ve sürekli `vagrant box`ları indirmekle ugraşmak yerine vagranrant box klasörünün yerini degiştirmek daha mantıklı bir çözüm olarak göründü bunun için home klasörünüzde oluşturacağınız .bash_profile
sudo gedit ~/.bashrc
en altına aşagıdaki kodu yapıştırdıktan sonra artık bilgisayarımız bir sonraki açılıştan itibaren indirilen tüm boxlar /media/sda5/Virtual/Boxes altında barındırılacaktır.
export VAGRANT_HOME=/media/sda5/Virtual/Boxes/boxes

Apache ile NTFS üzerinde php dosyası çalıştırmak

Başlık biraz uzun olmuş olabilir. Ama gayet açık bir başlık oldu ben ubuntu 13.04 kullanıyorum NTFS tarafında www (root) klasörlerimi tutuyorum fakat tüm ayarlamaları yapmama ragmen karşıma böyle bir hata sayfası çıkıyor.
Ekran görüntüsü 2013-07-12 04:06:11

Adım adım yaptığım işlemleri anlatayım

Öncelikle Ubuntu’nun sabit disklerimize vermiş olduğu isimden kurtulalım. Buradaki işlemleri yaptığınızı varsayıyorum.

daha sonra https://apps.ubuntu.com/cat/applications/ntfs-config/ adresinden ntfs-config tool unu yüklüyoruz.

sudo ntfs-config

komutundan sonra açılan pencerede ne görür isek işaretleyip kapatıyoruz.

Ekran görüntüsü 2013-07-14 06:09:01

işlem tamamdır. Ben win de d olarak adlandırdığımız sürücüyü burada YeniBirim olarak adlandırdım.

/etc/apache2/sites-available/

altında bulunan default dosyasını açıp içerigini aşagıdaki gibi degiştirdigimiz zaman herşey çalışıyor olması lazım.

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]

DocumentRoot /media/YeniBirim/www/php/public_html
 #/var/www
 <Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
 </Directory>
 <Directory /media/YeniBirim/www/php/public_html/>
 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 allow from all
 </Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
 <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
 AllowOverride None
 Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
 Order allow,deny
 Allow from all
 </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
 # alert, emerg.
 LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Gparted (Disklere yeni isimler)

Bazen ubuntu disklerimizi ismlendirir iken saçma isimler verebiliyor

85b3h539535h

gibi isimlendirmeler yapabiliyor yahut arada boşuklar olan isimlendirmeler yapabiliyor bunları yaptığı zaman klasör ve alt dizinlere ulaşmada çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. (En azından ben yaşadım) Gparted sayesinde verilen bu isimleri daha anlamlı bir hale dönüştürebiliyoruz.

http://gparted.sourceforge.net/ adresinden indirip yahut Ubuntu Yazılım Merkezinden Gparted‘ ı kuruyoruz. Kurduktan sonra

sudo gparted

komutu ile programı çalıştırıyoruz.

Degiştirecegimiz disk eger o an sisteme baglı ise üzerinde işlem yapamayız! İşlem yapmak istediğimiz diskin o an için sistem ile olan bagını kaldırmamız lazım.

Ekran görüntüsü 2013-07-14 06:04:05

işlem yapmak istediğimiz diski seçip üzerinde sağ tıklıyoruz ve etiket başlığını seçiyoruz. Açılan pencereden diskimizin hangi etiket ile anılmasını istediğimizi yazıp tamam diyoruz ve işlemimiz bitmiştir.

Composer Language Problem

Benim sistemin Ubuntu 13.04 php 5.4.9 (Türkçe)

Eğer composer ile bir paket indirmeye yahut güncellemeye çalıştığınızda

PHP Fatal error: Couldn't find implementation for method Composer\DependencyResolver\RuleSet::getiterator in Unknown on line 0

Fatal error: Couldn't find implementation for method Composer\DependencyResolver\RuleSet::getiterator in Unknown on line 0

Gibi bir hata alıyor iseniz. Aynı hatayı dili İngilizce yaptığınız almıyor ve sorunsuz bir biçimde yüklüyor ise ;

#komut satırından bu komutu vermeniz sorununuzun düzelmesine yardımcı olacaktır
export LANG=C

Eğitim Teknoloğu

Son günlerde benim için popüler olan bir konu hakkında görüş belirtmek istedim. Bizler üniversitelerin Böte diye bilinen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünden mezun olup devlette bilgisayar öğretmenliği olarak görev yapıyoruz. Aslında mezun olduğumuz alan itibari ile kazandığımız ünvan wikipedia’ya göre;

Eğitim teknoloğuEğitim teknolojisi biliminin oluşturduğu bilgi ve ilkeler çerçevesinde çalışan profesyonellere verilen ünvandır.
Eğitim teknoloğunun görevi insanların öğrenmelerini geliştirmek için kullanılacak süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini yapmaktır.
Eğitim teknologluğu lisans ve lisans üstü eğitim ile elde edilen bi ünvandır. Türkiye'de üniversitelerin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinden lisans derecesi alan mezunlar "eğitim teknoloğu" sıfatına sahip olurlar.

Şeklinde tanımlamıştır. Peki Eğitim teknoloğu ne iş yapar ?

Didem Avdan Tuvan’a göre:

Akademik olarak tanımlamak epey bir tartışma gerektirir. Piyasada Eğitim Teknoloğu olarak çalışanların ne yapıyor olduğuna gelecek olursak; her seviyede yani buna K-12, ortaöğretim, üniversite ve yetişkin eğitimi de dahil, bir eğitimin nasıl verilebileceği konusundaki kararları alıyor. Özet olarak, eğitsel senaryoların yazılmasından, son ürünün ortaya çıkmasına kadar bütün işlerin yönetilmesini üstlenen kişiye Eğitim Teknoloğu denir diyebiliriz.

Aynı fikir ve aynı görüşte olmakla beraber kısacası öğretim materyali hazırlayan yöneten ve üreten sürecin her noktasında yer alan insanlardır.

Bizler üniversitelerden mezun olurken belki bunları yapabilecek bir donanıma sahip değil idik fakat unvanımıza neden sahip çıkmıyoruz. Şuan okullarda Bilişim Teknolojisi Rehber Öğretmen olarak görevlendirilip bir nevi bu amaçlanmıştır fakat uygulamada olay biraz daha farklılaşıyor. Fatih projesi geldigin de tüm bilgisayar öğretmenleri gibi bende heyecanladım lakin kaçımız tabletlere içerik geliştirdik. Yayınlanması için başvurduk. Kaçımız bir programlama dili yahut tasarım programı hatta Flash’ta basit uygulamalar yapabilecek durumdayız. Bizler kendimize güvenmediğimiz için kadro konusunda ısrar ediyoruz. Herkes mezun oldugu alanda bir iş yapacak gibi bir kaide yok ama insanlar kadrolarını alırlar iken unvanlarına göre kadro isterler uzman öğretmen olmak için halen cebelleşenler var. Bizse kendi unvanımızdan çok ne iş yapacağız durumdayız aslında yapacağımız işte çok açık ve net bir şekilde ortada fatih projesi tabletlerine içerik geliştirerek bu alandaki ihtiyacı karşılayabilse idik emin olun çok büyük bir farkın dalık yaratırdık.

Eğitim Teknoloğu Türkiye’de yok diyenler için;

Aşagıda kariyer.net ten alınmış bir eğitim teknoloğu iş ilanı;

screen

Kaynaklar :

http://seset.ceit.metu.edu.tr/2012/06/didem-avdan-tufan-roportaj/

Ek Ders Hesaplama v2.0 [ Android ]

Ek Ders Saati üzerinden ücret hesaplamak için küçük bir uygulama bir kaç aydır kullanılan bir uygulama aslında fakat ancak paylaşma fırsatı buldum.

2013 Yılı Güncel Katsayısına göre yapılmıştır.

– Kadrolu ve ücretli ögretmenlerin ek ders hesaplamaları bulunmaktadır şuan itibari ile.

Kısa bir süre sonra kodlarına @Github üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sponsor bulur isek belki Google Play Markete koymamız muhtemel 🙂

 

 

 

 

ekran2 ekran1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[wpdm_file id=2]

Ek Ders Hesaplama v1.0 [ Android ]

Ek Ders Saati üzerinden ücret hesaplamak için küçük bir uygulama bir kaç aydır kullanılan bir uygulama aslında fakat ancak paylaşma fırsatı buldum.

2013 Yılı Güncel Katsayısına göre yapılmıştır.

Eğer ücretli öğretmen Ek-Ders hesabında asgari geçim indirimi işçi payı gibi giderlerin nasıl yapıldığını biliyor iseniz. Formül şeklinde yazmanız halinde hemen ekleyebilirim.

Kısa bir süre sonra kodlarına @Github üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sponsor bulur isek belki Google Play Markete koymamız muhtemel 🙂

ekran1

ekran2

[wpdm_file id=1 template=”bluebox ” ]